Conferinţe şi simpozioane ştiinţifice

Centrul organizează mese rotunde, conferinţe, simpozioane şi asigură consiliere individualizată pentru organizarea în condiţii profesioniste a evenimentelor şi manifestărilor ştiinţifice. Oferim sprijin în realizarea programului şi afişelor evenimentului, a broşurilor de prezentare, elaborarea listelor de participanţi, identificarea şi rezervarea locurilor optime pentru desfăşurarea evenimentelor ştiinţifice. Cercetătorii noştri au experienţă în organizarea  de evenimente ştiinţifice cu participare naţională sau internaţională.

  • consultanță privind specificul evenimentului (expoziții, conferințe, simpozioane)
  • realizarea programului și a broșurii de prezentare a evenimentului
  • stabilirea listei de participanți/invitații și trimiterea invitațiilor
  • realizarea și tipărirea afișului evenimentului
  • realizarea activităţii de documentare a evenimentului
  • rezervarea sălii evenimentului
  • organizarea evenimentului ştiinţific
  • elaborarea unui raport despre eveniment