Documentare istorică pentru procese

Centrul studiază contextul istoric în care au fost săvârşite anumite fapte, acordă sprijin în activitatea de întocmire a probatoriului și oferă consultanţă istorică. Realizează activităţi de cercetare şi documentare istorică. Cercetătorii noştri au participat la întocmirea de sesizări penale şi au experienţă în investigaţiile istorice despre crimele comunismului, abuzurile din penitenciarele româneşti, Revoluţia română din decembrie 1989 sau asasinarea unor opozanţi şi dizidenţi ai regimurilor politice. Oferim în premieră servicii de consultanţă pentru procesele care necesită expertiză şi cercetare istorică. Echipa centrului este formată din istorici şi cercetători profesionişti.

  • consultanţă privind specificul cercetării
  • elaborarea unui plan de lucru şi stabilirea obiectivelor
  • identificarea şi analiza resurselor documentare
  • realizarea cercetării
  • întocmirea unui raport de cercetare şi livrarea lui