Investigaţii istorice

Părinţii, bunicii, rudele apropiate sau înaintaşii unei familii au suferit în timpul comunismului? Sau poate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ori înainte? Istoricii noştri realizează o cercetare specializată şi individualizată în baza căreia elaborează un raport cu rezultatele investigaţiilor desfăşurate. Putem redacta şi o monografie a familiei sau studii istorice pornind de la rezultatele obţinute în timpul investigaţiilor şi cercetărilor derulate.

  • consultanță privind specificul investigației
  • elaborarea planului de lucru și stabilirea obiectivelor
  • identificarea şi analiza resurselor documentare
  • îndeplinirea formalităților administrative
  • realizarea investigaţiei istorice
  • redactarea unui material privind investigația istorică
  • prezentarea şi livrarea raportului